Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Phonkey aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Phonkey is statutair gevestigd aan de Westwaarts 26 (2711 AX) te Zoetermeer en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 09182440. Phonkey is per e-mail te bereiken via info@phonkey.nl en telefonisch op 06 44 90 50 90.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Phonkey omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Phonkey aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door Phonkey valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

Phonkey behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19-10-2020.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de goede uitvoering van de overeenkomst. Zonder persoonsgegevens kan Phonkey zijn diensten niet goed uitvoeren, namelijk het aanbieden van producten in de webshop en het maken van online-afspraken.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Phonkey te verstrekken, is Phonkey niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Phonkey niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
Als u een online-afspraak maakt, wordt bij het contactformulier aangegeven welke persoonsgegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, soort reparatie, het model en de kleur van uw telefoon of tablet. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt als u een account aanmaakt om producten te bestellen in onze webshop. Bij het registratieformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn gegevens die betrekking hebben tot de reparatie die uitgevoerd zal worden. Deze persoonsgegevens zijn nodig om uw bestelling of vraag te kunnen verwerken.

Indien u onze website bezoekt maar geen bestelling plaatst op onze website en/of ook geen online-afspraak maakt, kunnen wij toch persoonlijke informatie van u verzamelen. Via Google Analytics worden uw demografische gegevens verzameld zoals uw IP-adres en bezoekfrequentie. Er wordt gebruik gemaakt van deze tool voor marketingdoeleinden, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe wij onze website en app kunnen verbeteren.

Na verwijdering van het account worden uw persoonsgegevens voor een maximale duur van 72 uren opgeslagen. De persoonsgegevens die Phonkey verkrijgt via het online-afsprakensysteem en het contactformulier worden voor een termijn van 1 jaar opgeslagen.

Cookies  
Phonkey maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Phonkey bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Phonkey om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Phonkey. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Phonkeyis op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Phonkey raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Phonkey zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Phonnkey.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Phonnkey op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Phonkey heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Klachten
Als u een klacht wil indienen over Phonkey met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar info@phonkey.nl

Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link.